23. 12. 2023 náš počátek…

23. 12. 2023 náš počátek…

Je nás šest rodin se sedmi dětmi s těžkou formou autismu. V praxi to znamená, že naše děti potřebují 24h asistenci. Nejsou schopné samostatného života. Často trpí agresivním chováním vůči svému okolí nebo sebepoškozováním. Jak naše děti dospívají, docházejí nám síly se o ně postarat. I když mají naše děti ze zákona nárok na adekvátní sociální službu, celoroční pobytová sociální služba (jistá verze chráněného bydlení), v současné době ve Zlínském kraji pro děti a dospělé s těžkou formou autismu tato služba téměř neexistuje. Proto jsme se rozhodli vybudovat tuto službu našim dětem sami.

Našim cílem je si celoroční pobytovou sociální službu registrovat formou Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) nebo Domova se zvláštním režimem (DZR) u MPSV a poté ji i provozovat. Protože naše rodiny pocházejí z mikroregionu Otrokovice-Oldřichovice-Napajedla-Pohořelice-Zlámanec-Topolná, chceme nový Domov zřídit právě v této lokalitě, v blízkosti našich bydlišť, aby naše děti mohly zůstat žít v místě, kde se narodily, vyrůstaly, mají své rodinné příslušníky a nebyly tak vytržené ze svého přirozeného prostředí.